Uppdaterad: 16.05.2018

Vad är ett sms-lån?

I den här artikeln ska vi titta närmare på vad det egentligen är som utmärker dessa moderna låneformen och hur det går till att ta ett lån online.

It-revolutionen har inneburit genomgripande förändringar inom många olika branscher. En av de som varit mest betydande och omdebatterad det senaste decenniet är uppkomsten av så kallade sms- eller snabblån. Att ta ett blancolån är idag en enklare och snabbare process än någonsin tidigare varit fallet, och allt fler svenskar väljer att utnyttja dessa tjänster. Motståndarna anser ofta att det blivit för enkelt och snabbt att ta små blancolån, som dessutom riskerar att drabba låntagarens ekonomi negativt.

Termen sms-lån är ibland något missvisande

Begreppet smslån tycks ha etsat sig fast i vårt kulturella medvetande och är idag ett högst etablerat ord. Det finns exempelvis med i Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, som definierar termen som “snabbt penninglån via sms”. Även om detta må vara den mest bokstavligt rättvisande förklaringen av ordet bör man veta att inom marknadsföring av blancolån har begreppets betydelse kommit att urvattnas. Det är nämligen relativt få av de lån som kallas sms-lån som faktiskt tas via ett sms. Anledningen är att det inte finns något särskilt säkert sätt att identifiera sig och signera avtal via ett sms. Mindre lån kan dock än idag tas via ett sms hos vissa kreditgivare.

 

Ett bokstavligt sms-lån kräver att låntagaren ansöker om lånet med hjälp av ett mobilabonnemang som är registrerat i dennes namn. Ett grundläggande problem med olika typer av distansavtal är som sagt de olika parternas förmåga att identifiera sig inför varandra. Om den ene parten inte kan veta att den andre verkligen är den som den utger sig för att vara, föreligger en betänklig risk för bedrägerier och liknande. Genom att sköta kommunikationen via ett telefonabonnemang som är registrerat till en viss person, uppstår i alla fall viss säkerhet kring låntagarens identitet.

 

En annan aspekt av vilka metoder för identifiering som kan användas vid ingåendet av ett låneavtal, är lagstiftning som rör exempelvis penningtvätt och finansiering av terrorism. Det finns en lagstiftad skyldighet för banker och kreditgivare att med olika mått av säkerhet säkerställa identiteten på den person som de gör affärer med. Tanken bakom detta är att försvåra olika typer av ekonomisk brottslighet. Som huvudregel kan man säga att ju större belopp ett lån omfattar, desto strängare krav på identifieringens tillförlitlighet ställs. Eftersom ett sms från ett registrerat telefonabonnemang är ett relativt osäkert sätt att identifiera avsändaren, kan alltså sms-lån inte omfatta särskilt höga belopp.

 

De lån som ofta kallas sms-lån i marknadsföring från kreditgivaren måste trots sitt namn bli föremål för identifiering via BankID eller manuella underskrifter. Att detta sker beror antingen på att långivaren inte anser att sms är tillräckligt tillförlitliga, eller att beloppen är så höga att den nämnda lagstiftningen helt enkelt kräver en säkrare form av identifiering.

 

Ett renodlat sms-lån är alltså ett lån på ett litet belopp – sällan högre än någon tusenlapp – som långivaren godkänner baserat på ett sms från ett abonnemang som är registrerat på den person som ansöker om lånet. Mer allmänt omnämns som sms-lån även andra mindre, kortfristiga lån som tas elektroniskt.

 

BankID har tagit sms:ets plats

Att de bokstavliga sms-lånen i ökande utsträckning faller bort från marknaden beror alltså inte bara på att det finns lagstadgade krav på identifieringen ifråga om större lån, utan även på den teknologiska utvecklingen. När både mobiltelefonin och internetteknologin befann sig i sina lindor, var sms:et en av de mest högteknologiska och bekvämaste formerna för kommunikation. Att kommersiella långivare slog mynt av detta och började erbjuda lån via sms var alltså en naturlig utveckling med den tidens teknologi. Idag är emellertid tillgången till internet så snabb, smidig och bärbar att sms inte längre medger någon särskild fördel.

 

Att använda ett mobilt BankID är idag lika snabbt gjort som att skicka ett sms. Dessutom är den teknologin ett betydligt säkrare sätt för identifiering än ett sms. Faktum är att metoden anses så pålitlig att den är fullt jämförbar med en manuell underskrift. Idag kan du göra allt från att signera stora bolån till att lämna in din deklaration med hjälp av ditt BankID.

 

Idag finns det ett antal kommersiella kreditgivare som erbjuder sina kunder att ta lån via sms om de först registrerar ett slags användarkonto med hjälp av sitt BankID. På sätt och vis är alltså dessa tjänster som ett slags blandning av äldre tiders bokstavliga sms-lån och vår samtida BankID-teknologi.
Läs mer om och låna på finansinspektionen

Snabbt och enkelt att låna online

I och med att BankID-teknologin anses så pålitlig för identifiering som den gör, har kreditgivare kunnat bygga vidare på den idé om smidighet och tillgänglighet som en gång gav upphov till sms-lånen. Tack vare BankID kan du idag ta stora blancolån på flera hundra tusen kronor med i princip samma enkelhet som ett klassiskt sms-lån på ett par tusenlappar.

 

Den snabbhet som präglade processen för de klassiska sms-lånen är idag tillgänglig även för lån på högre belopp, som tas via exempelvis BankID. Anledningen är att den tekniska utvecklingen har kunnat medföra att en allt större del av handläggningen av låneansökningar sköts via automatik. Många långivare låter datorprogram hämta in och bedöma kreditupplysningar. Detta eliminerar såväl de kostnader som den tidsspillan som uppstår när personal måste sköta samma uppgift. Baserat på vilken risknivå långivaren i fråga vill ha på sina lån, kan ett datorprogram enkelt bedöma huruvida en viss låntagare har de ekonomiska förutsättningarna för att få sin ansökan godkänd. I praktiken kan processen från att konsumenten skickar in sin ansökan till det att beslut fattas ta mindre en en minut.

 

Även utbetalningen av sms-lån präglades av snabbhet när lånetypen introducerades. Än idag kan du som ansöker om ett lån via sms eller med hjälp av BankID få in det godkända lånebeloppet på ditt konto redan samma dag som du ansöker. Eftersom handläggningsprocessen går så fort hos många långivare, är det bara frågan om att transaktionen ska genomföras. Dessutom har många kreditgivare avtal med olika banker som tillåter i princip omedelbara transaktioner.

 

Med hjälp av ditt BankID och ett konto i rätt bank kan du alltså inom loppet av en dag få ett lån både godkänt och utbetalt. Det är dock värt att hålla den kritik som sedan länge riktats mot sms- och snabblån i åtanke. Den enkelhet som utmärker dessa låneformer får ibland konsumenter att agera snabbare än de själva hinner tänka. Att ta ett lån utan att först ordentligt planera återbetalningen kan leda till stora och långvariga ekonomiska problem. Låt därför inte lockelsen bli för stark – tänk till ordentligt innan du tar dig an ett lån och se till att sköta återbetalningen exemplariskt.

Läs mer: Vad är snabblån?

Sista artiklar