Uppdaterad: 22.05.2018

Kan man ta lån med betalningsanmärkning?

Allt fler svenskar måste hantera och navigera den problematik som följer med betalningsanmärkningar.

Ett av de bekymmer som uppstår när man hamnar i kreditupplysningsföretagens svarta bok är att det blir mycket svårt att bli beviljad lån och krediter av olika slag. Den konventionella visdomen säger att det rent av är omöjligt. Även om det mycket väl kan ha varit en sanning för ett antal år sedan, stämmer det inte alls idag. Det går att ta lån med betalningsanmärkning, det är emellertid betydligt svårare än när man har ett fläckfritt ekonomiskt förflutet.

Vad är egentligen en betalningsanmärkning?

Även om de flesta har hört talas om betalningsanmärkningar och är införstådda med att man absolut bör undvika att få en, är det få som faktiskt vet vad dessa anmärkningar egentligen är. Ett vanligt missförstånd är att de delas ut av Kronofogden. Även om Kronofogden är inblandad i processen, är det faktiskt de privata kreditupplysningsföretagen som registrerar betalningsanmärkningar.

Om du har en skuld du inte betalar, exempelvis i form av ett lån, en kredit eller en obetald räkning, kan den du är skyldig pengar vända sig till Kronofogden för att få hjälp att driva in skulden. Den första delen i Kronofogdens arbete är att fastställa huruvida skulden faktiskt existerar. De skickar då ut ett brev till dig där de beskriver det aktuella kravet och förelägger dig att betala till gäldenären. Du kan i detta skede välja att betala skulden eller bestrida den. Om du bestrider kravets riktighet går ärendet vidare till domstol, i det fall att gäldenären står på sig trots dina protester.

Om du varken betalar eller bestrider kravet inom den angivna svarstiden, kommer Kronofogden till slut att avge ett så kallat utslag. Det är ett slags officiellt fastställande av att skulden existerar och har förblivit obetald. Utslaget kan sedan användas som grund för vidare åtgärder för indrivning av skulden. Ofta innebär detta en utmätning där Kronofogden beslagtar och säljer din egendom för att betala din skuld.

Kronofogdens utslag ligger också till grund för betalningsanmärkningar. Tillståndsgivna kreditupplysningsföretag hämtar dagligen in uppgifter om nya utslag från Kronofogden. När ett utslag avgetts om en person registrerar kreditupplysningsföretagen detta. De registreringarna är vad som kallas betalningsanmärkningar.

En betalningsanmärkning är alltså en notering som visar att du misskött dina ekonomiska åtaganden tämligen grovt. Från det att en skuld uppstår till att en betalningsanmärkning rörande den registreras finns det i regel många tillfällen att göra rätt för sig. Det är av den anledningen som långivare lägger så stor vikt vid dessa anmärkningar.

 

Vilken roll spelar en betalningsanmärkning i låneprocessen?

En långivare är inte bara intresserad av din nuvarande ekonomiska situation, utan även till viss del din ekonomiska historia. Att du har ett teoretiskt ekonomiskt utrymme att betala tillbaka på ett lån betyder ju inte med nödvändighet att du faktiskt kommer att göra det.

I och med att du får många chanser att göra rätt för dig innan du får en betalningsanmärkning ses dessa som en stark indikation på att du kan komma att missköta även framtida åtaganden. Kreditgivare talar ofta i dessa sammanhang om en dålig betalningsmoral.

Vid varje enskild låneansökan gör långivaren en riskbedömning enligt förutbestämda parametrar. I grunden försöker långivare därmed utreda hur stor risken är att lånet i fråga blir en förlustaffär. Olika långivare är beredda att ta olika stora risker i detta avseende. De parametrar man tittar på är huvudsakligen betalningsförmåga och betalningshistorik.

Betalningsförmågan kan i korthet beskrivas som skillnaden mellan dina inkomster och utgifter – alltså hur mycket pengar du har över varje månad för att betala ett lån med. I den bedömningen tar man hänsyn till exempelvis dina existerande skulder och huruvida du har barn att försörja.

Betalningshistoriken handlar till största delen om huruvida du har några betalningsanmärkningar – alltså hur god din betalningsmoral bedöms vara. Betalningsanmärkningarnas roll i en låneprocess är med andra ord att bidra till långivarens riskbedömning, genom att ge en indikation om hur väl du sköter dina ekonomiska åtaganden.

Hur påverkar en betalningsanmärkning lånet?

Att du har en betalningsanmärkning medför alltså att långivare ser dig som en mer riskabel låntagare. Ju fler anmärkningar du har, desto större risk anses du utgöra. Även om långivare som accepterar betalningsanmärkningar uppenbarligen är beredda att ta större risker, vill de som alla andra få betalt i relation till sitt risktagande. Att ta ett lån med betalningsanmärkning kommer därför att vara dyrare.

En annan omständighet som kan bidra till att fördyra lån för personer som har betalningsanmärkningar är att färre långivare är intresserade av dem som kunder. Även om det idag finns ett antal långivare som accepterar betalningsanmärkningar, utgör de en ganska liten skara. Ju färre alternativ en låntagare har att välja bland, desto sämre villkor vågare långivarna erbjuda. Konkurrensen är helt enkelt inte särskilt stark.

En ytterligare nackdel med att ansöka om lån med betalningsanmärkning är att lånebeloppen ofta kan begränsas på grund av anmärkningen. En faktor som spelar stor roll i långivarens riskbedömning i det enskilda fallet är naturligtvis hur stort belopp som ska lånas ut. Riskabla förutsättningar kan vara lättare att acceptera om lånet inte är så stort. Skulle det då inte återbetalas som avtalat, är förlusten alltjämt relativt begränsad.

Att ha en eller flera betalningsanmärkningar innebär alltså inte bara ett det blir svårare att få ett lån, utan även att villkoren för lånet ofta blir sämre. Du som funderar på att ta ett lån med betalningsanmärkning får således vara beredd på att kostnaderna kan bli ganska höga, samt att du inte med säkerhet får låna så mycket som du skulle önska.
Les mer om betalningsanmärkning på Kronfogden

Vilka lån kan man ta med betalningsanmärkning?

Som tumregel kan man säga att ju lägre lån det handlar om, desto enklare är det att få det beviljat trots betalningsanmärkningar. Att ta ett mindre privatlån, eller rent av ett mikrolån, är alltså ofta ganska enkelt. Ett bolån, å andra sidan, är än idag mycket svårt att säkra om man har betalningsanmärkningar. För att få ett högre lån krävs ofta att man har omständigheter som kompenserar för betalningsanmärkningen. Exempelvis en större betalningsförmåga än vad som vanligen krävs för ett lån i den aktuella storleken.

Les mer: Vad är en kreditupplysning?

Sista artiklar