Uppdaterad: 26.02.2018
Hur mycket får jag låna

Hur mycket får jag låna?

I dessa tider, då de svenska hushållens skuldsättning brukar diskuteras ganska flitigt, är det många som har frågor kring lån och olika typer av skuld

Här nedan följer svar på några vanliga frågor kring hur stora lån som är möjligt att ta, under olika omständigheter.

Rent allmänt kan sägas att storleken på det lån du blir erbjuden vid en eventuell ansökan, helt beror på långivarens riskbedömning. Det finns en del formella, lagstadgade begränsningar gällande bolån, men i övrigt är marknaden för lån förhållandevis fri. Banker och andra kommersiella långivare står under Finansinspektionens tillsyn, och är tvungna att bland annat följa det som kallas god kreditsed.

Det är ett ganska diffust begrepp, som ändock har vissa konkreta följder. Generellt kan begreppet sägas innebära att långivare måste bete sig ärligt, och inte försöka tjäna pengar på svagare parter. Ett praktiskt exempel är att långivare måste försäkra sig om att en presumtiv låntagare har en realistisk möjlighet att återbetala det aktuella lånet enligt avtalet. Detta innebär att i princip alla kommersiella lån måste föregås av något slags kreditprövning. Långivaren tittar då på din privatekonomiska situation, och bedömer vilket utrymme du har för att kunna sköta återbetalningar av en viss storlek.

Utöver din aktuella ekonomiska situation påverkas dina möjligheter att låna pengar också av din ekonomiska historik. Om du har skött tidigare räkningar eller skulder mindre bra, och har dragit på dig betalningsanmärkningar, kommer det bli svårare för dig att bli beviljad ett lån. Generellt sett kommer en eller flera betalningsanmärkningar att minska hur mycket pengar du kan låna, även om det finns flertalet långivare som accepterar kunder med anmärkningar.

Det finns inga formella hinder för en kommersiell långivare att låna ut pengar till dig om du har betalningsanmärkningar. De flesta ser dock sådana som en stor riskfaktor. De som väljer att godkänna lån trots betalningsanmärkningar kan därför erbjuda lägre lånebelopp för att minska den risk de tar i det enskilda fallet. Betalningsanmärkningar kan dessutom föra med sig högre kostnader, eftersom långivare normalt sett vill få bättre betalt ju högre risk de upplever sig ta.

En ytterligare faktor som ofta påverkar hur mycket du kan låna, är om du har en medlåntagare eller inte. En medlåntagare är som namnet antyder en person som tar lånet tillsammans med dig. Ni blir då solidariskt betalningsansvariga, vilket betyder att långivaren har samma rätt att kräva full betalning från både dig och din medlåntagare. Med två inkomster bakom lånet, känner sig långivaren sannolikt tryggare med att erbjuda ett högre lånebelopp.

En stor faktor från långivarens perspektiv är huruvida du kan ställa en säkerhet för lånet. Om du erbjuder en säkerhet, får långivaren panträtt i denna. Det innebär att om du plötsligt inte kan betala tillbaka lånet, får långivaren ytterst rätt att erhålla säkerheten istället. När säkerheten är lös egendom, är det inte ovanligt att den omhändertas av långivaren tills dess att du har återbetalat lånet. Det är den typen av lån som sker genom så kallade pantbanker.

En mycket vanlig form av pant är bostäder som ställs som säkerhet för bolån. Med sådan panträtt i fast egendom stannar säkerheten naturligtvis hos låntagaren. Långivaren har dock som sagt panträtt i den, och övertar ägandet om lånet inte betalas enligt avtal. Eftersom förekomsten av en säkerhet för ett lån, väsentligen minskar långivarens upplevda risk kan sådana lån ofta tas på högre belopp. Eftersom säkerheten ytterst är tänkt att kompensera långivaren för utebliven återbetalning, kan du naturligtvis låna mer pengar ju värdefullare din säkerhet är.

Ett typisk exempel är som sagt bolån, som ju i regel är mycket höga. Det förekommer även att banker erbjuder lån till att exempelvis köpa en bil, med möjlighet att ställa bilen som säkerhet. Eftersom säkerheten minskar långivarens risk, kommer du inte bara bli erbjuden ett högre lånebelopp, utan sannolikt också en lägre ränta.

Hur mycket kan jag låna utan säkerhet?

Lån som ges utan krav på säkerhet kallas ofta för privatlån. Ett litet äldre namn är blancolån. Sådana lån saknar också normalt sett krav på vad du som långivare ska använda de lånade pengarna till. Privatlån är således mycket uppskattade för sin flexibilitet. Den enda nackdelen är att de ges på litet mindre belopp. Lån utan säkerhet som överstiger 500 000 kronor är mycket svåra att hitta. Å andra sidan kan de ligga på så små summor som 500 kronor.

I de senare fallen rör det sig i regel om så kallade mikro-, snabb- eller smslån. De är en förhållandevis ny företeelse på den svenska marknaden, som blivit mycket populär på kort tid. De fungerar ofta som ett slags konsumtionslån, och har förhållandevis kort löptid. Sådana lån har dock sämre villkor än större privatlån.

Långivare erbjuder ofta bättre villkor och lägre ränta, för högre lånebelopp. Detta eftersom en lägre räntesats kan generera mer vinst när den tillämpas på ett högre lånebelopp. Dessutom har högre lån generellt längre löptid, vilket ytterligare förbättrar långivarens intäkter.

Som tidigare diskuterats är just säkerhet en viktig faktor i kommersiella långivares riskkalkyler. Således bör du inte räkna med att kunna finansiera drömboendet eller andra stora utgifter, utan att kunna ställa en säkerhet för ditt lån. En vanlig användning för ett lån utan säkerhet är dock att delfinansiera bostadsköpet.

Eftersom det finns regler som begränsar hur stort bolån du får ta i förhållande till värdet på din bostad, måste du betala en så kallad kontantinsats. Det är den del av köpeskillingen som inte täcks av ditt bolån. Faktum är att många lånar pengar till denna kontantinsats. För det krävs dock gott utrymme för återbetalningar i din privatekonomi. Sådana privatlån ligger av naturliga skäl ofta på ganska höga belopp.

Hur mycket får jag låna baserat på inkomst?

Eftersom privatlån saknar ställd säkerhet, kommer långivaren att bli tvungen att förlita sig på främst din framtida inkomst för att få lånet återbetalt. Således blir din inkomst avgörande för hur stort belopp du kommer att få låna. Dock spelar även andra faktorer in. Långivaren är ju i egentlig mening mer intresserad av dina ekonomiska marginaler, än vad själva inkomsten är.

Detta innebär att någon som har en mycket god inkomst, men stora befintliga skulder, kan erbjudas ett lägre lån än någon som har lägre inkomst men inga tidigare skulder. Hur mycket du kan få låna baserat på din inkomst, beror alltså på mer än bara din inkomst. Sådant som brukar minska lånebeloppet är att du delar hushåll med någon som saknar inkomst, som exempelvis barn.

Som nämndes är även befintliga skulder en belastning, och likaså höga fasta utgifter i övrigt, som hyra och liknande. Om du vill maximera dina möjligheter att få ett så högt lån som möjligt, bör du alltså fokusera på att göra så stor del av din inkomst som du kan disponibel. Ju mindre av den som är öronmärkt till andra fasta kostnader, ju större utrymme för återbetalningar kommer långivaren att se.

Som nämnts tidigare kan privatlån i normalfallet ligga på allt mellan 500 och 500 000 kronor. Kraven på dig som låntagare kommer naturligtvis öka i takt med att du ansöker om ett högre lånebelopp. Att de små mikrolånen är mycket enkla att få, betyder alltså inte att de högre blancolånen ges med en klackspark. För att kunna låna flera hundra tusen kronor, kommer det krävas att du har en fast inkomst på en viss nivå, samt en ordnad ekonomi i övrigt.

Om du är nyfiken på en mer exakt uppskattning av hur mycket du kan låna, är ett bra tips att besöka de olika långivarnas hemsidor. De tillhandahåller nästan alltid en så kallad lånekalkylator. Om du anger viss grundläggande information, som din inkomst och boendesituation, kan du se hur stora lån långivaren i fråga normalt ger under sådana förutsättningar, och vilka kostnader du kan förvänta dig.

Hur mycket får jag låna på mitt hus?

Om du vill ta ett lån med din bostad som säkerhet finns det tydliga regler som begränsar dina möjligheter. Till att börja med gör naturligtvis långivaren en individuell bedömning av din ekonomiska situation, och avgör på den grunden hur mycket de är beredda att låna ut till dig. Hur goda förutsättningar du än har, kommer det totala lånebeloppet att vara begränsat till 85 procent av värdet på ditt hus. Detta är det så kallade bolånetaket, som ganska nyligen har införts.

Utöver långivarnas egna och frivilliga riskbedömningar i varje enskilt fall, ställer alltså lagstiftningen upp vissa trösklar. Bakgrunden är en politisk oro över de svenska hushållens skuldsättning. En farhåga med att tillåta en alltför hög belåningsgrad, alltså hur stor del av bostadens värde som är belånat, är att långivaren kan hamna i en situation där panten inte täcker lånebeloppet.

Vid full belåning, räcker det med en minimal värdeminskning för att en viss del av lånet ska stå utan säkerhet. Om ett plötsligt ras i bopriser skulle komma, kan sådana förutsättningar skapa stora svårigheter för bolåneinstituten. Inte minst märkte vi av detta i den senaste finanskrisen, där en sådan problematik var nära att försätta några av världens största banker i konkurs.

Sammantaget har du alltså laglig möjlighet att belåna ditt hus med upp till 85 procent av dess aktuella marknadsvärde. En annan fråga är om banken är beredd att bevilja en så hög belåning. Det står dem fritt att bedöma dig vara en riskabel kund, och därför välja att begränsa din skuldsättning hos dem ytterligare.

Återigen är ett bra tips att besöka bankens hemsida. Där bör du kunna hitta en lånekalkylator, som på några ögonblick kan ge dig en uppskattning av hur stort lån banken är beredd att bevilja dig.

Sista artiklar