Uppdaterad: 16.04.2018

Kan man ta snabblån utan inkomst?

Snabblån har blivit en allt populärare form av konsumentkrediter det senaste decenniet.

Många låntagare ser dem som ett slags konsumtionskredit, och använder lånen på ungefär samma sätt som man använder ett kreditkort. Genom att ta ett mindre lån på kort löptid kan de skjuta upp den faktiska betalningen av ett köp tills lånet ska återbetalas.

Det råder delade meningar om hur bra eller dåliga dessa lån egentligen är. Många vill hävda att de är ett utmärkt sätt att dryga ut budgeten för en månad, medan andra anser att de villkor snabblån ofta är behäftade med är oskäliga. Det finns en relativt utbredd uppfattning att snabblån bara tillhandahålls av tveksamma aktörer som inte bryr sig om risken att de försätter sina kunder i svåra ekonomiska situationer.

En anledning till att sådana idéer brer ut sig är att det föreligger vissa missförstånd om hur enkelt det egentligen är att bli beviljad ett snabblån. Många tror exempelvis att man kan ta snabblån utan inkomst. Det är dock inte riktigt sant.

 

Både lagstiftning och riskmedvetenhet styr långivarna

De flesta har hört talas om kreditprövningar och kreditupplysningar. Dessa görs alltid i samband med att en låneansökan handläggs av en kommersiell långivare. Det finns två skäl till detta. Dels vill långivaren få en uppfattning om hur stor risk denne skulle ta genom att bevilja en ansökan, dels finns det lagstiftade krav på när långivaren får bevilja en ansökan.

Att låna ut pengar är att riskera sitt kapital. För att detta ska vara mödan värt, måste långivaren med viss säkerhet kunna förvänta sig en avkastning från varje enskilt lån. Även om en viss procent av alla lån en långivare beviljar inte återbetalas som de ska, kommer den stora majoriteten av lånen att kompensera för dessa förluster. Genom att justera kraven som ställs på låntagarens ekonomiska situation justerar man också i förlängningen hur stor andel av lånen som aldrig återbetalas ordentligt. Kreditprövningen blir nödvändig för att långivaren ska kunna bedöma hur väl en viss låntagare lever upp till de aktuella kraven.

I grunden finns det en stor frihet i hur kommersiella långivare får bedöma enskilda kunders lämplighet som låntagare. Långivaren leker ju med sitt eget kapital och får i ett fritt ekonomiskt system ta de risker denne önskar. Dock får obetalda lån inte bara negativa konsekvenser för långivaren. Privatpersoner kan få svåra ekonomiska problem om de inte återbetalar ett lån. I värsta fall består dessa av betalningsanmärkningar och utmätningar.

En stor och ekonomiskt vital långivare kan i ett enskilt fall lida minimal skada av att ett mindre lån inte återbetalas, medan låntagaren i samma fall ser hela sitt ekonomiska liv falla samman. För att undvika att kommersiella långivare i spekulativa syften beviljar lån som låntagaren inte kan återbetala, har viss lagstiftning införts. 12§ Konsumentkreditlagen säger följande: “Näringsidkaren ska pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet.” Det är alltså olagligt för en kommersiell kreditgivare att bevilja en låneansökan från en person som inte har realistiska förutsättningar att återbetala enligt avtalet.

 

Svårt att återbetala lån utan inkomst

För att besvara frågan om man kan ta snabblån utan inkomst bör man alltså ställa sig frågan om man kan återbetala ett snabblån utan inkomst. Skälet till att det är näst intill omöjligt att ta ett snabblån utan inkomst, är helt enkelt att låntagaren måste ha ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka. Att påvisa sådana förutsättningar när man inte har en inkomst är mycket svårt.

Principiellt är det dock inte omöjligt. Som konsument kan du förhandla med långivare genom att påvisa något slags betalningsförmåga, även om du saknar inkomst. Det kan då handla om att du med säkerhet kan visa att du kommer att få en inkomst när lånet ska återbetalas. Eller att du kommer att få kapitala tillgångar som kan återbetala lånet (exempelvis en framtida försäljning av en fastighet eller ett väntade arv).

Vad som bör noteras när det gället snabblån är dock att dessa långivare egentligen inte är intresserade av att ge sig i kast med sådana förhandlingar. Snabblånegivare har en verksamhet som i grunden går ut på att erbjuda en snabb handläggningsprocess, som är så billig som möjligt för dem. Att ta sig an detaljerade kreditprövningar går således emot deras affärsidé. Med andra ord är det teoretiskt möjligt att ta ett lån utan inkomst, men praktiskt omöjligt att ta just ett snabblån.
Läs mer: Effektiv ränta för snabblån

 

Typ av inkomst har också betydelse

Att ha en inkomst räcker emellertid inte för alla långivare. Ekonomiska förutsättningar, som lagen talar om, är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt. De flesta långivare nöjer sig emellertid inte med minsta möjliga förutsättningar, utan vill snarare att deras kunder har ganska goda ekonomiska marginaler för att sköta återbetalningar. Det betyder dels att inkomsten bör vara på en viss minsta nivå och dels att inte alla inkomster accepteras.

Exempel på inkomster som vissa långivare inte anser duga är CSN-lån, arbetslöshetsersättning och ekonomiskt bistånd (förr kallat socialbidrag). Dessa inkomster är inte bara relativt låga, utan kan därtill ha tveksam varaktighet. Långivare kan därför uppleva att det innebär en för stor risk att medge lån till personer som har den typen av inkomster.

 

Tveksamma undantag

Att lagen inte ställer något uttryckligt krav på en inkomst betyder alltså att det är fullt möjligt att ta ett lån utan inkomst, men samtidigt mycket svårt. Det finns givare av snabblån som tagit vara på denna möjlighet, genom att erbjuda mycket små snabblån utan inkomst. Lånebeloppen omfattar då knappast mer än 500 kronor. Dessa aktörer balanserar på en tunn skiljelinje mellan vad som är tillåtligt och inte. Det bör i sammanhanget nämnas att även om du skulle hitta en långivare som beviljar lån till personer utan inkomst, så är det aldrig ett rationellt beslut att ansöka om lån under de omständigheterna. Som nämnts tidigare kan ett obetalt lån, om än aldrig så litet, leda till förödande privatekonomiska konsekvenser.

Inte bara försvårar betalningsanmärkningar ytterligare lån, hyreskontrakt och telefonabonnemang. Den obetalda skulden växer dessutom mycket snabbt tack vare påminnelseavgifter, höga räntor, inkassokostnader och avgifter till Kronofogden. Hur lockande det än kan te sig och hur fördelaktigt det än presenteras, bör du alltså aldrig ta ett snabblån utan inkomst. Vänta istället tills du har tillräckligt förutsättningar. Det kan bespara dig mycket stora problem i det långa loppet.

Sista artiklar