Uppdaterad: 10.05.2018

Vad är snabblån?

Även om begrepp som snabblån och smslån är relativt nya i Sverige, är det underliggande konceptet gammalt.

Ett snabblån är ett slags privatlån, som är ett lån som ges utan krav på säkerhet eller vad låntagaren använder pengarna till. Privatlån har existerat länge, och fungerar idag ofta som ett slags konsumentkredit. Ett klassiskt kreditkort är ett välbekant exempel på en typ av privatlån; du får köpa vad du vill med kortet, och du ställer ingen säkerhet när du skriver på avtalet som gäller ditt kreditkort.

Begreppet snabblån är litet mer otydligt som begrepp än just privatlån, men används i regel för att beskriva ett privatlån som omfattar ett ganska lågt belopp och har en relativt kort återbetalningstid. Vanligtvis skulle man definiera ett snabblån som ett lån på från 500 kronor upp till några tusenlappar, som återbetalas inom några månader.

 

Vad kostar ett snabblån?

Eftersom du som låntagare inte ställer någon säkerhet för ditt snabblån tar långivaren en relativt stor risk när han beviljar dig lånet. Därför brukar snabblån vara dyrare än andra lån, för att kompensera långivare för denna risk. Den effektiva räntan är exempelvis betydligt högre än den som gäller för bolån. Många givare av snabblån tillämpar fasta avgifter istället för en löpande ränta. Ofta kan detta bero på att lånet återbetalas inom en eller två månader, vilket innebär att knappt någon ränta hinner ackumuleras. Den effektiva räntan anger i dessa fall hur stor procent av lånebeloppet som dina kostnader utgör. Om du exempelvis tar ett räntefritt lån på 1 000 kronor, som återbetalas inom en månad och har en uppläggningsavgift på 200 kronor, blir den effektiva räntan 20 %.

De exakta kostnaderna för ett snabblån varierar dock mycket mellan de olika långivarna. En tumregel är att ju generösare långivaren är med att bevilja lån, ju dyrare blir lånen som de beviljar.

 

Vem får ta snabblån?

Det finns nästan inga begränsningar av vem som får ta ett snabblån, rent juridiskt. Du måste naturligtvis vara minst 18 år gammal, för att vara myndig och kunna ingå avtalet om lånet. Därutöver finns få formella krav, som inte avgörs av långivaren själv. Alla långivare står under finansinspektionens tillsyn och är av lag tvingade att iaktta så kallad god kreditsed. Detta sätter vissa begränsningar på vem de får ge lån. Om du har ett skuldsaldo hos Kronofogden, eller kanske genomgår en skuldsanering, skulle det sannolikt bryta mot god kreditsed att bevilja dig ett lån.

I praktiken kräver givare av snabblån vanligen att du som låntagare är myndig och har en viss årlig inkomst. Hur stor denna är, och varifrån den härrör, varierar mellan olika långivare. Vissa långivare ställer dessutom andra krav, som att du måste vara svensk medborgare, eller att du har varit folkbokförd i Sverige under de senaste två åren. Andra kräver att du har ett svenskt bankkonto, eller ett svenskt mobilabonnemang för att kunna ta del av deras tjänster.

 

Snabblån utan UC

En aspekt av att följa god kreditsed är att alla långivare måste göra en så kallad kreditprövning av sina kunder, innan de beviljar en låneansökan. Exakt vad detta innebär är inte definierat i någon lag, men betyder att långivaren måste försäkra sig om att du har en realistisk möjlighet att betala tillbaka lånet enligt de överenskomna villkoren. UC, eller Upplysningscentralen, är ett svenskt företag som är dominerande på marknaden för att lämna kreditupplysningar. De ägs kollektivt av våra svenska storbanker.

En stor nackdel med UC är att de registrerar alla förfrågningar som görs i ditt namn, och sparar dem under lång tid. Många banker ser många registrerade kreditprövningar som något negativt, och tillskriver dig därför sämre kreditvärdighet. Detta kan leda till problem om du exempelvis vill ta ett bolån.

För att bespara sina kunder dessa problem väljer många givare av snabblån att inte anlita UC för sina kreditprövningar. Det finns konkurrerande kreditupplysningsföretag som till exempel Creditsafe, som inte sparar eller delar med sig av förfrågningar om din kreditvärdighet. Långivare som väljer bort UC annonserar ofta detta tydligt, eftersom många potentiella kunder naturligtvis ser det som en stor fördel. Om du vill slippa att ditt snabblån uppmärksammas av UC bör du därför enkelt kunna hitta en långivare som anlitar andra kreditupplysningsföretag.
Se UC sine sider her

 

Snabblån med betalningsanmärkning

Man får ofta höra att en betalningsanmärkning gör det omöjligt att bli beviljad ett lån. I fråga om exempelvis bolån, eller andra stora lån, är det sannolikt korrekt. Dock finns det givare av snabblån som beviljar ansökningar även från dig som har råkat dra på dig en betalningsanmärkning. Dessa långivare är mer intresserade av din framtida betalningsförmåga än din betalningshistorik. De ställer då i regel vissa krav på fast inkomst från arbete. Dessa snabblån kan ibland vara något dyrare för dig med betalningsanmärkningar, eftersom långivaren anser sig ta en större risk när de lånar ut pengar till någon som visat bristande betalningsmoral, eller har haft ekonomiska problem.

Så om du har fått en eller flera betalningsanmärkningar, finns det fortfarande hopp om att kunna låna. Har du en vettig förmåga att kunna återbetala det du vill låna, finns det långivare som inte ser några problem med att bevilja dina ansökan.

 

Snabblån med direkt utbetalning

En stor fördel med moderna snabblån är att pengarna du lånar ofta kan utbetalas och finnas på ditt konto tämligen omedelbart. Hos nästa alla givare av snabblån kan du göra hela ansökningsprocessen framför datorn. Du fyller i ett elektroniskt formulär med de personuppgifter långivaren behöver, och får sedan omedelbart ett lånerbjudande på skärmen. Detta fungerar tack vare att så många långivare idag har en automatiserad process för att handlägga din ansökan. Det är alltså en dator som bedömer hur mycket långivaren vill låna just dig, och till vilka villkor. När du fått lånerbjudandet får du ta ställning till om du vill acceptera det. Om du vill ta lånet, kan du dessutom signera avtalet framför datorn. Med hjälp av din e-legitimation eller genom din internetbank kan du legitimera dig online och binda dig vid låneavtalet.

Så fort långivaren mottar din signatur sker en automatisk utbetalning av lånebeloppet, till det konto som du har angivit i ansökan. Om du har ditt konto i vissa banker, kan denna överföring slutföras inom några minuter. Med konto i rätt bank, och med rätt långivare, kan du alltså slutföra hela processen från ansökan till att du har pengarna på kontot, inom några få minuter.

Detta är naturligtvis en stor förbättring jämfört med gamla tiders ordning, då du var tvungen att personligen uppsöka banken för att kunna ta ett lån. Och sedan dessutom vänta i dagar, eller rentav veckor, på att ansökan skulle handläggas manuellt. Snabblån med direkt utbetalning är ytterligare ett exempel på hur den moderna tekniken har ökat konsumenters valfrihet och egenmakt.

Snabblån utan inkomst

Som nämnts tidigare är det idag möjligt att ta lån trots att du har betalningsanmärkningar hos Kronofogden. Faktum är att vissa långivare är till och med generösare än så, när de beviljar inkommande ansökningar. Det finns långivare som beviljar snabblån utan inkomst. Dessa lån omfattar dock små belopp, och är ofta ganska dyra. Naturligtvis innebär det en stor risk att låna ut pengar till någon som saknar inkomst, vilket gör att långivaren i de fallen håller sig till små belopp. De tar dessutom på grund av den ökade risken ut högre avgifter, eftersom de vill ha ersättning i relation till risken.

Naturligtvis är viktigt att vara mycket försiktig med att ta lån om du inte har en inkomst. Att hamna efter med återbetalningarna leder ofta till mycket dyra avgifter, vilket gör lånet till en väldigt kostsam affär. Dessutom riskerar du ju att bli föremål för åtgärder hos Kronofogden, vilket kommer att försämra din framtida kreditvärdighet mycket kraftigt.

 

Snabblån utan kreditupplysning

Många undrar om det är möjligt att ta snabblån utan kreditupplysning. Det finns ju långivare som är generösa med sina krav i andra avseende, som betalningsanmärkningar och inkomster. Så varför inte även när det gäller kreditupplysningen. Som nämnts tidigare finns det dock vissa lagstadgade krav på hur långivare måste förfara när de lånar ut pengar. Ett av dessa krav är att de måste förvissa sig om att du har en realistisk möjlighet att återbetala lånet enligt ert avtal. Detta betyder i praktiken att det inte är möjligt att ge kommersiella lån, utan att först göra en kreditupplysning av låntagaren. Dock spelar det inte alltid så stor roll vad som framkommer vid denna upplysning. Som sagt finns det låntagare som beviljar lån till dig som har betalningsanmärkningar eller till och med saknar fast inkomst.

Om du vill slippa att få din kreditupplysning registrerad och sedan belasta din framtida kreditvärdighet, kan du vända dig till en långivare som inte anlitar UC för sina kreditprövningar. Att helt slippa en kreditprövning är dock inte möjligt, och inte heller önskvärt. Du som har en låg kreditvärdighet kommer att få problem med att ta ett lån av helt skäliga orsaker, nämligen att en låg kreditvärdighet innebär en låg förmåga att återbetala ett lån. Om du sitter i en sådan privatekonomisk situation är ett lån sannolikt en dålig affär, som du bör skjuta upp tills du har en bättre ekonomi.

Läs mer: Vad är en kreditupplysning?

 

Snabblån för pensionärer

Som nämnts tidigare finns en lägre åldersgräns för snabblån på 18 år. Om du är yngre än så, har du inte möjlighet att binda dig vid ett juridiskt avtal. Faktum är att det ibland även finns en övre åldersgräns. Vissa långivare beviljar inte lån till personer som nått en viss ålder, ofta runt 70 år. Anledningen kan ofta vara så cynisk som att långivaren befarar att låntagaren ska gå ur tiden innan denne har hunnit betala tillbaka lånet. Detta gäller i regel lån på lite högre belopp. Det finns dock snabblån för pensionärer. Om du letar litet, kan du enkelt hitta en långivare som är beredd att ge ett snabblån även till dig som är litet till åren kommen.

Sista artiklar