Uppdaterad: 09.07.2018
kan man ta lan som arbetslos

Kan man ta lån om man är arbetslös?

Idag tar svenskar mer lån än någonsin. Enligt många bedömare befinner vi oss en bostadsbubbla, vilket har kraftigt drivit upp belåningsgraden.

Dessutom har olika typer av blancolån blivit allt vanligare, med moderna tjänster som sms- och snabblån på stark frammarsch under ett decennium. Med ökande belåning kommer dessvärre också ökande ekonomiska problem för många svenskar. Lyckligtvis ser också nyfikenheten kring privatekonomiska frågor stark tillväxt och svenska konsumenter är bättre informerade om lån och skulder än de varit på lång tid. Vi ställer allt fler frågor och tack vare internet blir det allt lättare att hitta bra svar på dem.

En frågeställning som ofta dyker upp är vilka grundläggande krav man måste uppfylla för att kunna beviljas ett lån av något slag. Bland annat frågar sig många svenska konsumenter huruvida man kan ta lån om man är arbetslös. I den här artikeln ska vi titta närmare på den frågan och gå igenom vad som gäller och varför.

Betalningsförmågan avgör – inte nödvändigtvis inkomsten

I grunden är en kredit- eller långivare intresserad av det man vanligen kallar betalningsförmåga. Vad som avses med det begreppet är helt enkelt hur mycket pengar låntagaren har över att spendera på återbetalningen av ett lån varje månad (eller hur ofta återbetalningarna ska ske i det aktuella fallet). Detta är naturligtvis starkt kopplat till låntagarens inkomst i de flesta fall, men har också mycket att göra med låntagarens utgifter och dennes ekonomiska situation i övrigt. En person som har en hög inkomst men också stora skulder och andra fasta utgifter har ju inte nödvändigtvis mer pengar att disponera än en person som har en låg inkomst, men som å andra sidan saknar skulder.

Det är alltså i korthet skillnaden mellan inkomster och utgifter som mest intresserar långivare. Det kan också ha betydelse vilken typ av inkomst man lever på. De flesta långivare ser lön från fast anställning som den främsta inkomstkällan. Detta beror på att den är mest pålitlig. Olika typer av bidrag eller timanställningar kan resulterar i en mycket varierad och opålitlig inkomstkurva över tid, vilket påverkar den bedömda förmågan att återbetala ett lån. I detta sammanhang är det av intresse att titta lite närmare på hur en långivare egentligen bedömer en konsuments betalningsförmåga.

Både eget intresse och lagkrav styr kreditprövningen

De flesta svenskar är någotsånär bekanta med begreppet kreditprövning. Man vet åtminstone att något sådant genomförs i samband med ansökningar om lån och krediter. I korthet syftar kreditprövningen till att undersöka (eller pröva) vilken förmåga den som ansöker om ett lån kan sägas ha att återbetala det aktuella lånet. Det är alltså under denna kreditprövning som långivarens bedömning av låntagarens betalningsförmåga sker.

Rent praktiskt går kreditprövningen till på så sätt att långivaren hämtar in information om låntagaren från så kallade kreditupplysningsföretag. Dessa sysslar uteslutande med att samla ihop ekonomisk information om svenskar som de sedan säljer till företag som har anledning att behöva den. Eftersom verksamheten hanterar ganska känsliga uppgifter krävs särskilda tillstånd och tillsyns utövas av Datainspektionen.

Det som vanligen ingår i en kreditupplysning om en person är främst rent ekonomiska omständigheter som deklarerad inkomst, befintliga skulder och eventuella betalningsanmärkningar. Dock har även andra omständigheter som civilstånd, eventuella barn och anställningsform ofta betydelse. Om du exempelvis har barn att försörja anses din betalningsförmåga minska, även om ett kreditupplysningsföretag eller en långivare inte kan sätta en särskilt konkret siffra på hur mycket. I regel kommer därför schablonmässiga beräkningar ligga till grund för vissa delar av en kreditprövning.

Att en sådan kreditprövning genomförs ligger naturligtvis i långivarens eget intresse, eftersom denne därmed kan bedöma hur stor risk det skulle innebära att bevilja låneansökan. Dessutom föreligger det vissa lagkrav, som säger att en kommersiell långivare måste försäkra sig om att den som ansöker om ett lån faktiskt har möjlighet att återbetala det enligt det aktuella avtalet. Det är nämligen inte bara långivarens kapital som riskeras om lånet inte återbetalas i tid, utan även låntagarens ekonomiska framtid. Utifrån båda dessa motiv syftar alltså kreditprövningen till att utreda risken för att något ska gå fel. Utifrån ett riskperspektiv är det enkelt att se att inte bara siffrorna, utan även exempelvis typen av inkomst, har betydelse för långivarens slutsatser.

Läs mer: Vad är en kreditupplysning?

Låntagarens risker blir långivarens

Som nämnts tidigare bryr sig långivare inte bara om hur stor inkomst och hur stora utgifter en presumtiv låntagare har. Även typen av inkomst är av betydelse, eftersom denna kan påverka låntagarens ekonomiska stabilitet över tid. Utifrån perspektivet att långivaren gör en riskavvägning i samband med kreditprövningen, blir det således förståeligt att denne lägger ganska stor vikt vid vilken typ av inkomst låntagaren har. En fast anställning är sannolikt den pålitligaste inkomstkälla en svensk konsument kan ha. Andra typer av inkomster som exempelvis CSN, ekonomiskt bistånd eller pensioner kan i olika grad komma att plötsligt förändras och därmed drastiskt påverka låntagarens betalningsförmåga.

Att förlita sig på dessa typer av inkomster är med andra ord mer riskabelt än att förlita sig på en fast inkomst. När långivaren måste förlita sig på låntagarens inkomster tar denne del av de risker som föreligger i låntagarens ekonomiska liv. Ju osäkrare inkomstkälla du har, desto osäkrare möjligheter att få ett lån har du således.

Olika lån olika svåra att få

Om du saknar anställning kommer du med andra ord ha betydligt svårare att få ett lån, även om det inte är omöjligt. Även om en arbetslöshetsersättning kan fluktuera negativt på ett sätt som en fast lön inte gör, är den i någon utsträckning en pålitlig inkomstkälla – om än inte alls jämförbar med fast lön. En annan aspekt av långivarens riskbedömning är naturligtvis hur stort lånet är. Ju större lån det handlar om – desto strängare krav ställer långivare på betalningsförmågan. Om du är arbetslös men har en ordnad ekonomi i övrigt kan du alltså mycket väl bli beviljad mindre lån. Om det är stora privatlån eller rent av bolån du funderar på lär du dock inte hitta någon framgång. Dessa innebär en så stor risk för långivarens kapital att de kommer att kräva en fast inkomst för att bevilja din ansökan.

Tänk efter innan du tar lån om du är arbetslös

Att åta sig ett lån eller en kredit är något som alltid bör tänkas igenom ordentligt och särskilt viktigt blir detta om du inte har optimala ekonomiska förutsättningar. Om du är arbetslös befinner du dig sannolikt i fel livsskede för att öka dina utgifter och skulder. Innan du ansöker om ett lån bör du därför noga tänka igenom såväl behovet av lånet som din förmåga att återbetala det. Är det verkligen värt uppoffringen och risken? Sannolikt kommer du finna att det är bättre att vänta tills du kommit på grönare kvist innan du drar på dig skulder.

Sista artiklar