Uppdaterad: 09.03.2018
snabblan

Effektiv ränta för snabblån

r snabblån När det talas ekonomi är det lätt att förvirra sig bland alla de olika fackuttryck som används. En vanlig fråga som dyker upp är vad skilln

När det talas ekonomi är det lätt att förvirra sig bland alla de olika fackuttryck som används. En vanlig fråga som dyker upp är vad skillnaden egentligen är mellan den nominella räntan och den effektiva räntan. Och vad betyder dessa två termer?

Den nominella räntan kallas ofta även för den löpande räntan. Det är den ränta som vi vanligen avser när vi talar om räntan på ett lån eller en kredit. Det är alltså den procentuella andel av det kvarvarande lånebeloppet som du regelbundet betalar till långivaren, som en ersättning för lånet. Ett exempel på en nominell ränta som ofta diskuteras är bolåneräntan. Den nominella räntesatsen är i regel den räntesats som långivaren tydligast kommer att avisera. Detta kan förklaras dels av att det är just den räntan vi förknippar med begreppet “ränta”, och dels av att den nominella räntan ofta är betydligt lägre än den effektiva räntan. Det ser alltså helt enkelt bättre ut, när man är tydlig med den nominella räntan snarare än den effektiva.

Den effektiva räntan, å andra sidan, är ett slags standardmått på hur dyrt ett lån är jämfört med ett annat. Eftersom olika långivare ofta kan annonsera kostnaderna för sina lån på olika sätt, har man från lagstiftarens ansett att konsumenter kan bli förvirrade när de försöker jämföra kostnaderna. Man skapade därför lagkrav på att kommersiella långivare måste redovisa en så kallad effektiv ränta, som räknas ut med en särskild ekvation. Denna ekvation är synnerligen komplicerad, men i all enkelhet kan sägas att den effektiva räntan omfattar både den nominella räntan och alla fasta avgifter för lånet i fråga. Räntesatsen uttrycks sedan som en årsränta, oavsett hur lång löptid du har på lånet. Som räkneexempel kan vi ponera att du ska låna 5 000 kronor med en löptid på tre månader, med totalt tre återbetalningar. Lånet saknar nominell ränta, men har en uppläggningsavgift på 395 kronor, samt en aviavgift på 29 kronor för varje enskild återbetalning. Den effektiva räntan under de omständigheterna uppgår till 45 procent.

Den effektiva räntan har dock kritiserats för att inte vara det mest pedagogiska måttet på hur fördelaktigt ett visst lån är. Eftersom ekvationen är så krånglig, blir det inte särskilt greppbart för den genomsnittlige konsumenten vad exakt det är som uttrycks med den effektiva räntan. Dessutom uttrycks den, som nämnts ovan, i form av en årliga ränta, trots att smålån sällan har så lång löptid som ett helt år. En mer rättvisande metod kan vara att helt enkelt jämföra totalkostnaden för lånet, uttryckt i en summa, med lånebeloppet. Med räkneexemplet ovan skulle man därmed få en procentuell kostnad på 9,6 procent av lånebeloppet, vilket låter betydligt bättre än den effektiva räntan på 45 procent.

Vad som bestämmer din ränta

En annan fråga som ofta dyker upp i sammanhanget räntor för lån, är vad som egentligen bestämmer hur hög nominell räntesats man får på ett lån. En stor faktor i detta utgörs av vilken risk som långivaren upplever sig ta, när denne beviljar dig ett lån.

När du skickar in din ansökan om ett snabblån kommer långivaren att göra en kreditprövning av dig. De vänder sig då till ett kreditupplysningsföretag för att hämta in information om din ekonomiska situation. De får då reda på vad din deklarerade inkomst är, vilka skulder du har samt annan information som de anser sig ha nytta av, exempelvis om du har några betalningsanmärkningar. Utifrån detta gör de sedan en bedömning av hur sannolikt det är att du kan och kommer att återbetala lånet inom avtalad tid. I korthet kan sägas att ju sämre dina ekonomiska förutsättningar är, desto högre risk upplever sig långivaren ta om de beviljar din ansökan. Och ju högre risken är, desto bättre betalt vill de i regel ha. Till viss del bestäms alltså vilken räntesats du får av hur god din ekonomi är.

En annan faktor som väger ganska tungt när räntan bestäms är hur stort belopp du ansöker om att låna, och hur lång löptid du begär. Som tumregel ger ett högre belopp och en längre löptid en lägre räntesats. Detta har sin bakgrund i att ett högre belopp som löper under längre tid kan ge större intäkter, trots en lägre räntesats. Dessutom vet ju banken att du som konsument får svårare att betala en hög ränta på ett högt belopp, vilket gör att du kan känna dig tvungen att istället anlita en annan långivare. Konkurrensen verkar alltså till din fördel i dessa fall.

Om du har en dåliga betalningshistorik kommer detta sannolikt att negativt påverka vilken räntesats du blir erbjuden. En stor del av bankernas riskbedömning är att titta på huruvida du har några betalningsanmärkningar. Sådana visar att du tidigare har misskött dina ekonomiska åtaganden, och ses således som en stark indikation på att du kan komma att göra det även i framtiden.

Även om en långivare är beredd att bevilja dig ett lån trots att du har betalningsanmärkningar, kommer dessa sannolikt betraktas som en stor riskfaktor. Detta kan resultera i att långivaren begär en högre räntesats för att kompensera för den ökade risken.

Även om det finns flertalet långivare som accepterar kunder med betalningsanmärkningar, vet de att utbudet är sämre för dessa personer. Även detta kan resultera i att du som har en eller flera betalningsanmärkningar erbjuds sämre villkor, eftersom långivaren vet att du har färre alternativa långivare att vända dig till. För att minska den upplevda risken kan långivaren också komma att begränsa hur stort belopp de erbjuder dig att låna. Om du har betalningsanmärkningar kan du alltså bli tvungen att acceptera ett mindre lån än vad du ursprungligen ville ta.

Så för att se till att få så låg räntesats som möjligt, bör du alltså ansöka med en god ekonomi, få övriga skulder samt ta ett förhållandevis högt lån med lång löptid. Att du får en låg nominell ränta, behöver dock inte betyda att lånet blir billigt. Du bör alltid titta på vad den så kallade totala lånekostnaden blir. Då får du en rättvisande bild av hur dyrt lånet ifråga kommer att bli. En låg räntesats kan ofta låta lockande, men med ett stort lånebelopp och en lite längre löptid kan denna räntesats generera ganska höga kostnader.

Sista artiklar