Villkor

Vi önskar att du ska få en trygg och god upplevelse med Svekredit.se. Därför kan du på denna sidan läsa våra affärsvillkor som handlar om villkor för att söka om lån med en jämförelsesida.

Vi rekommenderar att du läser och gör dig bekväm med villkoren som du finner på den här sidan, vid användning av denna webbsida. Svekredit.se är en tjänst (härefter «Tjänsten» eller «Svekredit») utvecklad och driftas av Digital Empire AS (härefter “Digital Empire”, “oss” eller “vi”) Villkoren i denna avtalen reglerar förhållandet mellan Digital Empire och Tjänsten som vi erbjuder . Vid att använda tjänsten accepteras villkoren som är beskrivet i detta avtal. Ordet «användare» blir härefter använt för att omtala personer som använder sig av Tjänsten.

Samarbetspartner

Svekredit marknadsför flera lånetjänster. Lånemäklaren eller finansinstitutioner är själva ansvariga för registreringen, behandlingen och förmedlingen av söknaderna. Vi upplyser om att Svekredit får provision för att vidare förmedla söknader. Svekredit kan också innehålla, eller kan förmedla via post eller e-post, referanser till samarbetspartnern. Tjänsten är gratis och oförpliktande för dig som kund.

För oss är din säkerhet en av våra första prioriteringar!

Därför är det viktigt för oss att vi alltid använder en uppdaterad säkerhetsteknologi. Det vill säga att alla dina upplysningar blir behandlade på ett konfidentiellt och säkert sätt genom vår krypterade SSL-förbindelse oavsett tid, både hos oss och våra samarbetspartner. På detta sätt kan du helt säkert fylla ut dina personliga upplysningar.

Din e-post är trygg hos oss!

Läs mer om detta under våra riktlinjer för integritet. När du ingår ett avtal med Svekredit accepterar du också våra riktlinjer för integritet och användning av informationskapslar. Din e-post vill bara bli vidare förmedlad till vår samarbetspartner som använder den till att hämta in dina lånetillbud från bankerna. Den vill aldrig säljas vidare till någon tredjepart.

Kundupplevelse

Det är viktigt för oss att du får en god upplevelse i förbindelse med processen om att ta upp ett lån. Vi vill göra vårt bästa med att hjälpa dig så gott vi kan genom låneprocessen. Svekredit kan därför senda dig relevant information och påminnelser i förbindelse med upptag av lån, aktuella nyheter och erbjudanden via brevpost, e-post, SMS og serviceanrop. All information vi ger dig anses som en service och du kan när som helst säga upp det.

Möjlighet till att klaga

Önskar du och skicka in ett klagomål angående tjänsten kan du vända dig till vår kundservice, post@svekredit.se. Förhoppningsvis kan alla partner komma till enighet eller en gemensam överenskommelse genom bra kommunikation. Gäller ditt klagomål lånesöknaden eller liknande kan du kontakta banken direkt.

Disclaimer

Svekredit är en marknadsföringsplattform för konsumentlån och lån utan säkerhet (härefter «Partner») där Partnern är säljare vid alla köp. Vi är inte delaktiga i avtal om köp mellan Partner och användare (härefter «användare) Vi uppträder inte heller i något sammanhang på vägen av eller representant för Partner.

Svekredit har bara ansvar för marknadsföring av partner och vill inte ställas till ansvar för ersättningar och förhållet mellan användare och partner.
Svekredit är heller inte ansvarig om information eller upplysningar kommunisert via hemsidan eller e-post inte är fullständiga, uppdaterade eller täckande.
Svekredit kan därför inte ta på sig något ansvar för skador eller förluster, som direkt eller indirekt är förorsakat på grundlag av den information som är tillgänglig. Informationen ska inte betraktas som någon form för ekonomisk rådgivning.

Vi har inte ansvar ovanför användare om en vara eller tjänst skulle innehålla fel, gett ofullständiga eller felaktig information och upplysningar om en vara eller tjänst eller Partner, användare ångrar på ett köp, eller levereringen är försenad.
All information på Tjänsten är av kommersiell art och inte menad som rådgivande.
Svekredit önskar att vara en trygg informationskanal och tjänst för användarna. Vi kan ändå inte garantera att alla Partner till varje tid uppträder i överensstämmelse med lagar och regler. För att bättre kunna säkra att Svekredit är en trygg marknadsplats önskar vi feedback om användarna har negativa eller positiva erfarenheter med Partnern.
Önskar du mer information om säkerhet och integritet, kan du läsa mer om det på vår integritet-sida.

Fel och tekniska lösningar

Vi tar inte ansvar för fel vid tjänsten Vi kan inte garantera att Tjänsten eller tekniska lösningar är tillgängliga hela tiden och vi har inte ansvar för fel, eller andra problem i tekniska lösningar, erbjudanden eller information som presenteras på Tjänsten. Erbjudanden från Partnern publiceras av Tjänstens redaktion, Tjänsten användare och Tjänsten Partner. Vi tar förbehåll om fel och det garanteras inte på något som helst sätt att upplysningarna, erbjudanen eller informationen som kommer från tjänsten stämmer eller vill vara gyldiga.

Copyright og immateriella rättigheter

Rättigheterna till Tjänsten, innehåll på Tjänsten och varumärken tillhör Svekredit, Digital Empire, Partner eller andra samarbetspartner av Digital Empire. Dessa rättigheterna kan inte användas av användare eller andra utan skriftligt samtycke från oss. Vid att använda Tjänsten och ladda upp innehåll till Tjänsten ger användarna en evigvarande inte-exklusiv licens till att använda innehållet på tjänsten och alla framtida tjänster vi erbjuder. Vi har också rättigheter till att överdra och ändra innehållet.
Allt material som skrivs ut eller laddas ner från Tjänsten ska bara användas till personlig använding.

Ändringar av avtalen

Vi förbehåller oss rätten till att ändra denna avtalen. Villkoren för användning av sidan kan ändras när som helst och när du använder sidan efter sådana här ändringar är publicerade, accepterar du de nya villkoren. Nya versioner av avtal vill alltid vara tillgängliga på Tjänsten. Det är sista utgåvan av avtalet som är tillgängligt på Tjänsten som gäller oavsett tid. Svekredit