Uppdaterad: 30.05.2018

Håll ordning på räntor och avgifter

Tack vare teknologiska och kulturella förändringar tar svenskar idag allt fler lån och konsumentkrediter

Dessa omfattar dessutom lägre belopp än vad lån traditionellt har gjort och löper på kortare återbetalningstider. Fenomen som smslån, mikrolån och snabblån har blivit en vardaglig del av vårt ekonomiska liv. Eftersom dessa företeelser blir allt vanligare blir det också allt viktigare att som konsument kunna göra rationella val och genomskåda marknadsföring. I den här artikeln ska vi gå igenom de vanligaste kostnaderna för privatlån och därmed ge dig en god uppfattning om vad du bör hålla koll på när du funderar på att ta ett lån.

Skillnad på lån och lån

Vilka kostnader som kommer att ha störst betydelse för din lånekostnad kommer till att bero på vilken typ av lån du tar. Om det exempelvis handlar om ett bolån eller ett privatlån på ett större belopp kommer räntan att vara din största utgiftspost. Om du å andra sidan ska ta ett mindre privatlån. Till exempel ett smslån eller ett mikrolån. Kan det mycket väl vara så att olika fasta avgifter kommer att utgöra dina största kostnader.

De grundläggande anledningarna till denna generella skillnad är att bolån och större privatlån omfattar högre belopp och löper på längre återbetalningstider. Det innebär att det finns tid att låta räntan generera intäkter. Om lånet å andra sidan både omfattar ett lågt belopp och återbetalas inom en månad eller två. Da måste räntesatsen vara skyhög för att hinnan generera en avkastning till långivaren.

Eftersom kommersiella långivare helst undviker att marknadsföra sina lån med iögonfallande höga räntesatser, låter de ofta räntan för smålån ligga på en relativt låg nivå och kompenserar istället med fasta avgifter. På så sätt kan de hämta hem en vinst trots att den tillämpade räntan inte har möjlighet att generera den.

Lagstiftning syftar till att hjälpa konsumenten

Just på grund av att vissa långivare väljer att ta ut sin vinst via fasta avgifter snarare än räntan, har det uppstått ett behov av att harmonisera hur konsumentkrediter marknadsförs. Lagstiftarens svar på den utmaningen har varit den så kallade effektiva räntan.

Bakgrunden är kombinationen av två utbredda fenomen. Dels att konsumenter intuitivt ser räntan som ett låns största kostnad. Och dels att räntan ofta faktiskt inte alls är den största kostnaden. Den effektiva räntan syftar till att utgöra ett objektivt mått på vad ett lån faktiskt kommer att kosta. Eftersom all marknadsföring av konsumentkrediter enligt lag måste ange den effektiva räntan, får konsumenterna en enhetlig referens för olika låns kostnader. Den effektiva räntan räknas ut på exakt samma sätt för alla lån, hur olika de än marknadsförs i övrigt.

Ekvationen med vilken den effektiva räntan räknas ut är tämligen komplicerad. I korthet kan sägas att den tar i beaktande både den nominella räntan och fasta avgifter. Den är alltså ett slags standardiserad sammansättning av ett låns alla kostnader.

Den effektiva räntan har fått en hel del kritik, framförallt på grund av att den alltid anges på årsbasis. Många av dagens mindre privatlån, som mikro- eller snabblån, tas på löptider som är betydligt kortare än ett år. Ibland inte längre än en månad. Eftersom den effektiva räntesatsen utgår från en hypotetisk löptid om 12 månader även i dessa fall, blir den i realiteten missvisande för konsumenten. Den redogör för en betydligt högre procentuell andel av lånebeloppet än vad låntagaren faktiskt kommer att behöva betala.

Två olika räntor

Den effektiva räntan räknas alltså ut enligt en lagstadgad metod och måste alltid anges i marknadsföringen av ett lån eller en konsumentkredit. Den ränta vi vanligen åsyftar när vi till vardags talar om räntor för lån, kallas istället den nominella räntan. Det är den procentuella andel av det kvarvarande lånebeloppet som låntagaren betalar långivaren i ersättning för lånet. Det är den räntesatsen som tillsammans med de fasta avgifterna utgör den effektiva räntan. I regel är det den nominella räntan som tydligast redogörs i marknadsföringen av ett lån, medan den effektiva anges i det finstilta, eftersom denna i regel är betydligt högre. Som konsument bör du alltså vara uppmärksam på att begreppet “ränta” i marknadsföring och avtal avseende lån sällan hänvisar till den effektiva räntan. Se därför till att alltid läsa det finstilta för att hitta den effektiva räntan.

Vanliga typer av avgifter

När du är i stånd att ta ett mindre lån på kort löptid bör du alltså vara uppmärksam på den effektiva räntan och de fasta avgifterna, snarare än den nominella räntan. För att få bästa möjliga uppfattning om vad ditt lån kommer att kosta dig, bör du själv lägga samman de fasta avgifterna med räntekostnaderna. På så sätt får du en reell kostnad i reda pengar, snarare än den effektiva räntans procentsats beräknad på en hypotetisk löptid.

När det gäller avgifter för krediter av typen sms-, mikro- och snabblån, finns det framförallt två huvudsakliga typer av avgifter som långivare använder för att generera vinster. Dels uppläggningsavgifter och dels aviavgifter.

Uppläggningsavgiften motiveras som en ersättning för det arbete långivaren har haft med att handlägga din låneansökan (uppläggningen av lånet). I regel betalas denna endast om du får din ansökan beviljad. Betalningen sker oftast i samband med första återbetalningen. Avgiften ligger i normalfallet på mellan 200 och 500 kronor.

Aviavgiften är en avgift som erläggs i samband med varje enskilt återbetalningstillfälle. Den motiveras som en ersättning för de kostnader som uppstår när långivaren skickar dig inbetalningsavier för återbetalningen av lånet. Ibland kallas de även fakturaavgifter. Om inga avier eller fakturor skickas, tar vissa långivare alltjämt ut avgiften, men kallar den ofta istället återbetalningsavgift.

Räkneexempel

För att se hur stor del av dina kostnader de fasta avgifterna kan utgöra, ponerar vi att du tar ett snabblån på 1 000 kronor med en löptid på två månader. Du ska göra totalt två amorteringar om vardera 500 kronor. Uppläggningsavgiften är 299 kronor. Långivaren debiterar också en fakturaavgift om 29 kronor vid varje återbetalningstillfälle. Detta ger dig sammanlagda avgifter på totalt 357 kronor. Utöver den faktiska räntan, utgör alltså avgifterna nästan 36 procent av ditt lånebelopp, vilket motsvarar en ganska saftig ränta.

Räntan kan ofta vara mindre viktig

Som konsument måste du alltså idag vara införstådd med långivares tendens att hämta hem vinster via avgifter snarare än räntor. Håll också i åtanke att den effektiva räntan är mindre användbar vid lån och krediter som har en löptid som understiger 12 månader, eftersom den effektiva räntan alltid beräknas på en fingerad årsbasis. För att få en så bra bild som möjligt av vad ett lån kommer att kosta dig, bör du själv lägga samman alla kostnader.

Läs mer: Har mycket får jag låna?
Läs mer: Låna – Finansinspektionen

Sista artiklar