Uppdaterad: 02.05.2018

Billån

När Henry Ford för över ett sekel sedan startade sin biltillverkning i massiv skala, var det inte många som kunde ana vilka långtgående följder hans i

Idag är bilägandet vanligare än någonsin. Fjärran är nu de tider under vilka bilen sågs som ett slags lyxprodukt. Idag är detta motorfordon snarare en självklarhet för västerländska barnfamiljer. Men trots att bilar är mer ekonomiskt tillgängliga än de tidigare varit, innebär de alltjämt en investering. Få kan eller vill betala kontant för sina bilar.

Som tur är finns det en uppsjö av finansieringsmöjligheter för dig som är på gång att köpa bil. Olika typer av avbetalningar är idag närmast standardlösning för att skaffa bil. Ett billån kan du få från de flest försäljare och även tillverkare av bilar.

Det finns främst två typer av konsumentkrediter som kan sägas falla under termen billån. Den ena är ett köp på avbetalning, alltså en ren kredit från den part som säljer bilen. Den andra är ett specifikt billån, som köparen tar av en tredje part. Denna typ av lån kan konstrueras som antingen ett vanligt privatlån, utan säkerhet, eller ett mer specifikt billån. I det senare fallet blir du tvungen att ställa din bil som säkerhet för lånet.

 

Hur funkar billån?

Den enklaste och sannolikt vanligaste formen av billån, är den förstnämnda krediten. Om du vänder dig till en stor, kommersiell bilhandlare blir du i regel erbjuden något slags finansieringstjänst av denne. I praktiken innebär detta ofta att du helt enkelt köper bilen på avbetalning. På många sätt liknar denna lösning ett lån med bilen som säkerhet. Du som konsument gör regelbundna avbetalningar på krediten, och om du inte betalar som du ska kommer bilen till slut att återtas av säljaren. Detta eftersom du genom att inte betala ej fullgör din del av köpekontraktet.

Den andra typen av billån är som sagt att du som köpare vänder dig till en tredje part för att finansiera ditt köp. En mycket vanlig form att sådana lån är de så kallade privatlånen. Dessa är lån som långivaren beviljar utan krav på säkerhet från dig som låntagare, eller vad du ska använda lånebeloppet till. Det rör sig då i en egentlig mening inte om ett billån, utan snarare ett allmänt konsumtionslån som du väljer att använda till ett bilköp.

En variation på detta lån, är att långivaren erbjuder ett mer specifikt billån. I sådana fall villkoras lånet med att du måste använda lånebeloppet för just bilköpet, och i regel blir också den inköpta bilen säkerhet för lånet. I en rent praktisk mening skiljer sig denna situation mycket litet från om du köper fordonet på avbetalning. Det är dock ett bra alternativ i framförallt de situationer då säljaren av bilen inte erbjuder någon avbetalning, eller någon annan flexibel finansieringslösning.

 

Är billån blancolån?

Om du vänder dig till en tredje part för att finansiera ditt bilköp, och inte ställer någon säkerhet för detta lån, så rör det sig i regel om ett så kallat blancolån. Termen blancolån är i princip synonym med det idag vanligare begreppet privatlån. Dessa lån definieras som lån där låntagare inte ställer någon säkerhet, och långivare inte ställer några krav på hur lånebeloppet ska användas. Ett sådant lån är alltså i någon strikt mening egentligen inte ett billån, på annat sätt än att du som låntagare råkar använda pengarna till att just köpa en bil.

Ett blancolån är ofta ett populärt sätt att finansiera sitt bilköp på. Det finns idag ett stort antal givare av sådana lån, och de flesta privatpersoner kan bli beviljade sina ansökningar. Även du som har betalningsanmärkningar kan utan större problem hitta långivare som beviljar dig privatlån. I dessa fall ligger dock beloppen inte särskilt högt, och du kan bli tvungen att begränsa dina ambitioner för bilköpet. Möjligheten finns dock.

Utöver de privatlån, eller blancolån, som diskuterats ovan erbjuder vissa långivare specifika billån. Dessa skiljer sig från de renodlade privatlånen eftersom de kräver både säkerhet och löften om hur pengarna spenderas.

Ett sådant specifikt billån låter dig låna en viss procent av bilens värde, mot att du ställer bilen i fråga som säkerhet för lånet. Naturligtvis är du av låneavtalet också bunden vid att spendera lånesumman på just den aktuella bilen. På det sättet är ett billån alltså mindre flexibelt än blancolånen. Dock är de i regel billigare, och erbjuds ofta av de traditionella storbankerna, vilket många låntagare uppskattar.

Eftersom du som låntagare ställer en säkerhet för lånet, samt redovisar precis vad pengarna ska spenderas till, blir långivarens risker förminskade. Således kräver de i regel lägre räntesatser. Om du tar ditt lån hos någon av storbankerna, ställs därtill förhållandevis höga krav på din privatekonomi, vilket ytterligare minskar långivarens risker.

Villkoren för de aktuella billånen varierar naturligtvis något beroende på vilken bank du anlitar. Generellt kan dock sägas att du kommer att kunna låna runt 80 procent av bilens värde, oavsett om den är ny eller begagnad. Det ska dock nämnas att vissa banker och långivare inte beviljar de aktuella lånen om du köper din bil privat. För att underlätta låneprocessen begär de att bilen köps av en auktoriserad bilhandlare, eftersom bilens värde är ett så centralt villkor för lånet. Om banken skulle vara tvungen att varje gång värdera en okänd bil, skulle naturligtvis låneprocessen avsevärt försvåras och fördyras, vilket skulle leda till dyrare lån för dig som konsument.

Läs mer: Vad är blancolån?

Billån utan UC

Du som väljer att ta ett blancolån, eller privatlån, för att finansiera ditt bilköp kan vara intresserad av att ta ett billån utan UC. För dig som inte är bekant med termen, står UC för Upplysningscentralen. UC är ett kreditupplysningsföretag som ägs av våra traditionella storbanker. De har sedan sin start på 1970-talet varit dominerande på den svenska marknaden för kreditupplysningar. Om du tar ett lån eller en kredit genom någon av storbankerna kommer du garanterat att få din kreditprövning gjord genom just UC. Detta är något många konsumenter idag helst vill undvika, eftersom UC registrerar och sparar alla förfrågningar som görs om en viss person. Bankerna ser det sedan som en nackdel, att du skulle ha många förfrågningar registrerade hos UC, vilket kan leda till att din kreditvärdighet nedvärderas. Läs mer på Upplysningscentralens sidor

Enligt det traditionella synsättet är nämligen många kreditprövningar av dig en faktor som ökar riskerna för en långivare som beviljar dig ett lån. Många registrerade förfrågningar kan betyda att du har skulder som UC inte känner till, eller att personer eller företag som du är skyldig pengar, har undersökt om du har tillgångar för en eventuell utmätning. På grund av detta blir alltså många banker mer restriktiva med att bevilja dig lån, om du har många kreditprövningar i UC:s register. Detta trots att du alltid har skött din ekonomi väl, och noggrant betalat tillbaka alla lån inom avtalad tid.

Som tur är finns det idag konkurrenter till UC på marknaden för kreditupplysningar. För att skaffa sig en konkurrensfördel väljer många av dessa att inte registrera tidigare förfrågningar, eller att helt enkelt inte dela med sig av dessa när en ny förfrågan om dig inkommer. Eftersom detta är en efterfrågad tjänst av många konsumenter, väljer många långivare idag att anlita dessa kreditupplysningsföretag. De är medvetna om att de lockar fler kunder, och annonserar i regel tydligt att de använder alternativ till UC, som exempelvis Creditsafe.

Genom att hålla utkik efter långivare som inte anlitar UC, kan du alltså ganska enkelt se till att ta ett billån utan UC. Tänk dock på att en kreditprövning av dig kommer att genomföras, om än hos ett annat företag. Det är nämligen obligatoriskt för kommersiella långivare att försäkra sig om att du som låntagare har en realistisk möjlighet att återbetala lånet, innan de beviljar din ansökan. För att kunna göra detta, krävs att någon form av kreditupplysning görs i ditt namn.

 

Billån som studerande

Även du som studerar har möjligheter att låna pengar för att finansiera ett bilköp. Att ta billån som studerande handlar i regel om att ta ett privatlån, som har diskuterats ovan. Eftersom inkomsterna är ganska knappa under studietiden, och dessutom långsiktigt osäkra, är de flesta långivare tämligen restriktiva med att bevilja lån till studenter.

Det finns dock möjligheter även för dig som lever på studiemedel. Idag erbjuder nämligen många långivare privatlån, utan krav på någon minsta årlig inkomst. Det enda kravet är då i regel att en regelbunden inkomst ska finnas, men alltså inte hur stor den måste vara.

Så generösa villkor erbjuds sällan av storbankerna, varför du som student sannolikt får vända dig till någon av de mindre, mer flexibla aktörerna på marknaden för privatlån. En nackdel för dig som ansöker om lån under dessa omständigheter, är att du antagligen får nöja dig med ett lån på ett relativt lågt belopp.

Att du har en låg eller osäker regelbunden inkomst, tolkas som en riskfaktor av långivare. De anser alltså att ett lån till dig som studerande, innebär en högre ekonomiskt risk. På grund av detta minskar i regel lånebeloppen när du tar billån som studerande, i syfte att minska risken i varje enskilt fall.

Dessutom riskerar du att råka ut för högre ränta eller avgifter, eftersom en högre risk brukar innebära att långivaren vill få bättre kompensation för lånet. Som studerande kan det därför löna sig rejält att verkligen undersöka marknaden innan du bestämmer dig för var du ska ta ett billån. På så sätt kan du försäkra dig om vilket lån som blir mest fördelaktigt för just dig. Ett tips i det sammanhanget är att använda någon av alla de jämförelsesajter som finns online. De låter dig enkelt jämföra olika långivares villkor och kostnader, varmed du kan spara mycket tid i egna efterforskningar.

 

Sista artiklar